Giá trị cốt lõi

  • Uy tín về thương hiệu, chất lượng phục vụ và năng lực cạnh tranh;
  • Đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với phương châm hai bên cùng có lợi;
  • Đội ngũ CBCNV-SQTV chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, chuyên nghiệp, năng động, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp;
  • Tuân thủ pháp luật;
  • Kinh doanh bền vững;
  • Bảo đảm an toàn cho con người, phương tiện và hàng hoá, bảo vệ môi trường;
  • Văn hoá doanh nghiệp đoàn kết, gắn bó, hợp tác, chia sẻ.