Phương tiện vận tải

Đội tàu hiện tại của Công ty luôn mở rộng, phát triển và đổi mới bao gồm các tàu dầu sản phẩm có trọng tải từ 3,500 DWT, 5.000 DWT đến 9.000 DWT cùng đội ngũ sỹ quan thuyền viên giỏi kỹ năng và giàu kinh nghiệm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng, hoạt động không hạn chế trên các tuyến trong nước và quốc tế.

  1. TÀU HẢI NAM 68 - 3,000 DWT
  2. TÀU HẢI NAM 66 - 2,900 DWT
  3. MT CAT TUONG VICTORY – 7,200DWT
  4. TÀU THÁI BÌNH 07 – 5,000 DWT
  5. TÀU VIETSTAR - 5,000 DWT
  6. DU THUYỀN EAST OCEAN PRINCESS