Khách hàng và Đối tác

 1. Petco trading Labuan Co., Ltd. (Petronas Malaysia)
 2. PT Petro Energy
 3. Vitol Trading Co., Ltd (Singapore)
 4. Everlast Resources Pte. Ltd.
 5. Golden Sea Corporation Ltd. Hongkong.
 6. Swift Maritime Services Pte. Ltd.
 7. Công ty CP Hoá dầu Quân đội (MIPEC)
 8. Công ty TM Dầu khí Đồng Tháp (PETIMEX – ĐỒNG THÁP)
 9. Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)
 10. Tổng Công ty TM KT – ĐT PETEC
 11. Công ty CP Dầu khí Đông Phương (ORIENT OIL & GAS)
 12. Công ty CP Xăng Dầu Thái Sơn – Bộ Quốc Phòng
 13. Công ty CP Vận tải Xăng dầu Phương Nam
 14. Công ty CP Nhiên Liệu Bay Petrolimex
 15. Ngân hàng TM CP XNK Việt Nam
 16. Ngân hàng TM CP An Bình
 17. Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Liên Thái Bình Dương