Lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: Công ty đang tiến hành phát triển đầu tư thương mại ngành xăng dầu, hiện tại đang đầu tư cây xăng và kho bồn dự trữ nhiên liệu phục vụ cho công tác mua bán xăng dầu trong nước …

 xang

Kinh doanh xăng dầu cũng là loại hình dịch vụ được NAM PHÁT ĐẠT chú trọng phát triển. Công ty luôn có lợi thế về nguồn hàng ổn định của các đối tác có uy tín trên thị trường và mạng lưới cung cấp nhiên liệu của NAM PHÁT ĐẠT có mặt hầu hết ở các cảng biển tại Việt Nam như Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Tiền Giang, Hải Phòng, vv…Nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu, NAM PHÁT ĐẠT đang từng bước đầu tư phương tiện vận tải chuyên dụng, hệ thống kho bồn, kho chứa hàng hóa, thiết bị phòng chống cháy nổ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phương tiện và thiết bị trong quá trình cung cấp nhiên liệu.